Tag: asas black

Azas Black dalam Pertukaran Kalor

Pertukaran Kalor sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Joseph Black yang terkenal dengan Azas Black nya mengungkapkan teori tentang pertukaran Kalor yang sampai sekarang ini tetap digunakan. Dalam Azas Black, …